درباره رفاه خودرو پارسیان


معرفی

لیزینگ رفاه خودرو پارسیان(سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۲۷۸۴۴ ، شماره ملی ۱۴۰۰۷۶۸۰۴۸۱ ، شماره روزنامه ۲۱۳۵۲ ، شماره اقتصادی ۴۵۹۱۳۸۲۶۴۸ و دارای دارای گواهی عضویت از سازمان کارآفرینی اجتماعی به شناسه کانون ۱۰۱۶۵۳۲ از سال ۹۵ شروع به کار کرده است. خدمات ما از فروش نقدی و اقساطی تمام خودروهای موجود در بازار به صورت تحویل روز و با شرایط خریدار است.

چشم انداز و ماموریت
  • تسهیل و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز
  • رشد متوازن و مستمر از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام برداشته، رشد متوازن در حوزه توسعه کسب و کار و دیگری رشد متوازن در حوزه منابع انسانی
  • ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو
  • ایجاد توسعه فرصت برای مشتریان
  • مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن
  • نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها
  • ایجاد منافع پایدار برای کارکنان و ذینفعان