درباره رفاه خودرو پارسیان


معرفی

دارای گواهی عضویت از سازمان کارآفرینی اجتماعی به شناسه کانون ۱۰۱۶۵۳۲ از سال ۹۵ شروع به کار کرده است. خدمات ما از فروش نقدی و اقساطی تمام خودروهای موجود در بازار به صورت تحویل روز و با شرایط خریدار است.


فروش و خرید خودروی کارکرده

با کمک تکنولوژی روز زین پس با ثبت نام در سایت و آگهی کردن خودروی خود میتوانید آن را به فروش بگذارید.

به کمک گزینه نردبان در قسمت خودروی شما با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان خودروی شما در معرض دید بیشتر قرار میگیرد.

چشم انداز و ماموریت
  • تسهیل و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز
  • رشد متوازن و مستمر از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام برداشته، رشد متوازن در حوزه توسعه کسب و کار و دیگری رشد متوازن در حوزه منابع انسانی
  • ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو
  • ایجاد توسعه فرصت برای مشتریان
  • مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن
  • نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها
  • ایجاد منافع پایدار برای کارکنان و ذینفعان