شرایط خرید قسطی

  • ارائه مدارک مسکونی (اعم از اجاره نامه ،سند ملکی، قولنامه)
  • ارائه مدارک درآمدی (اعم از فیش حقوق، جواز کسب، ...)
  • ارائه پرینت حساب جاری قرض الحسنه حداقل سه ماهه
  • همراه داشتن اصل مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، ...)
  • پیش پرداخت لازم برای خرید هر خودرو حداقل ۵۵٪
  • بازپرداخت تسهیلات، متغیر با توجه به درخواست متقاضی

شرایط خرید نقدی

  • ارائه مدارک مسکونی (اعم از اجاره نامه ،سند ملکی، قولنامه)
  • همراه داشتن اصل مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، ...)

با همراه داشتن مدارک فوق به نزدیک ترین شعبه ما مراجعه نمایید و خودروی خود را همان روز تحویل بگیرید.