مجوز‌ها

  • دارای گواهی عضویت از سازمان کارآفرینی اجتماعی. شناسه کانون:‌۱۰۱۶۵۳۲
  • دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه مربوطه
  • گواهی معتبر از اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران
  • دارای کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران